Rekisteriseloste

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä
Ilonsäde/Tiina Nurmi
Osoite: Tyrskykuja 2 F 21 , 02320 Espoo

Rekisterin nimi
Ilonsäteen asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Yhteystietoja kerätään asiakkuussuhteiden hoitamista ja tiedotusta varten.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä luovuttamat yhteystiedot. Tämän lisäksi rekisteriin tallennetaan myös henkilötietoja, käyttötietoja sekä muita käyttäjän antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallentuvat tiedot rekisteröityessään tai käyttäessään palveluja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään ainoastaan Ilonsäteen asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalista aineistoa ei ole. Asiakasrekisterin sähköiset tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokantaan pääsy on vain tietyillä ennalta määritetyillä henkilöillä.

Tarkastusoikeus
Asiakasrekisteriin merkitty henkilö voi henkilötietolain 26 § mukaisesti tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Tietojen tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Se tulee lähettää osoitteeseen: Tiina Nurmi, Tyrskykuja 2 F 21 , 02320 Espoo.

powered by proof factor - increase conversions with exit intent notifications